Erasmus+ Staj Hareketliliği / Giden Öğrenci

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz ancak öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Öğrenciler, yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim kademesindeki çalışmalar ve yeni mezunlar için desteklenmektedir. Staj hareketliliği, öğretmen adayı öğrencilerin ders verme stajlarını, öğrencilerin araştırma asistanlıklarını ve doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini içerir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması fark etmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanma hakkına sahiptir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Süresi

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Başvuru Ön Koşulları

 1. Genel Not Ortalaması:

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için min 2.20/4.00 (58/100)
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için min. 2.50/4.00

Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış;

a. Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

b. Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

 1. İstanbul Galata Üniversitesi tarafından yapılacak olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavından “Başarılı” not almaları gerekmektedir.

Başvuru ve Erasmus+ Yabancı Dil Sınav tarihleri Erasmus+ Ofisi Koordinatörlüğü tarafından duyurulmaktadır. Öğrencilerin web sayfamızdan yapılan duyuruları ve üniversite e-posta adreslerini sık sık kontrol etmelerini öneriyoruz.

 

Genel Bilgiler

Uygun Staj Yeri Örnekleri

Eğitim / öğretim alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
 • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar  (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar

Önemli Not: Öğrencilerimizin kendi bağlantıları ile staj yeri bulmaları gerekmektedir. Bulduğunuz staj yeri mutlaka bölümünüzle ilgili bir yer olmalıdır. Staj yapmak istediğiniz kuruma bir niyet mektubu yazarak Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılma isteğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Eğer olumlu geri dönüş alırsanız davet mektubu istemelisiniz.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir:

Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılacak olan öğrencilerimizin, Hareketlilik Öncesi, Hareketlilik Sırasında ve Hareketlilik Sonrası olmak üzere izlemesi gereken üç aşamalı süreç bulunmaktadır:

 

Hareketlilik Öncesi Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gereken belgeler

 • Davet Mektubu

Staj yapılacak kurumdan Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkılarının belirtildiği kurumun antetli kağıdına yazılan, imzalı ve mühürlü davet mektubu Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.

 • Not Döküm Belgesi (Transkript)
 • Yabancı Dil Düzeyini Gösteren Belge (Erasmus+ Yabancı Dil Sınavından başarılı olduklarına dair yazı talebinde bulunabilirsiniz)
 • 2 adet fotoğraf
 • Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması

Öğrenci, misafir olunacak kurum ve İstanbul Galata Üniversitesi tarafından imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir.

 • Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi

Hibe Sözleşmesi, öğrenci ve İstanbul Galata Üniversitesi tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve öğrencinin alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir. Öğrenci yukarıda bahsi geçen bütün evrakları eksiksiz olarak tamamladığı gün Hibe Sözleşmesini iki nüsha halinde Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’nde imzalayacaktır.

Hareketlilikten hibesiz faydalanacak olan öğrenciler “0 hibeli” sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

 • Pasaport fotokopisi
 • Vize fotokopisi

Öğrencilerin davet mektubu gelir gelmez Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü öğrenciye konsolosluk yazısı (öğrencinin Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılımını teyit eden, öğrenci hibe alacak ise, hibe miktarı, staj yapacağı kurum bilgilerini içeren bir belge) hazırlamaktadır. Öğrenci konsolosluk yazısını alır almaz gideceği ülkenin konsolosluğu ile iletişime geçerek randevu almalı ve vize başvurusunda bulunmalıdır. Öğrenci vizesini aldıktan sonra vize sayfasının bir fotokopisini Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür. Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü öğrencilerin vize müracaatı sırasında konsolosluklar üzerinde herhangi bir yetki sahibi değildir.

 • • Yurtdışı Genel Sağlık Sigortası

Erasmus+ Staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin (işyerinde sebep olacakları zararları karşılayan) mesuliyet (sorumluluk) sigortası ve öğrencilerin görevleriyle ilgili olarak (en azından öğrencinin işyerinde uğradığı zararları karşılayan) kaza sigortasını içeren bir tam kapsamlı sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

 • Euro Hesap Bilgileri

Hareketliliğe hibeli olarak katılacak olan öğrenciler hibelerini almak için Euro hesabı açtırmalı ve hesap bilgilerini Erasmus+ Ofisi Koordinatörlüğü’ne iletmelidirler. Hibesiz (“0 hibeli”) gidecek olan öğrencilerin EURO hesabı açtırma zorunluluğu bulunmamaktadır ancak daha sonra hibe çıkma ihtimaline karşı hesap açtırmaları tavsiye edilmektedir.

 • Çevrimiçi Dil Sınavı (OLS/Online Linguistic Support):

OLS, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması kapsamında katılımcının, okuma, yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden İngilizce sınav olmaları gerekmektedir. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. İlk OLS’den sonra, ortaya çıkacak seviyeye göre öğrencinin ücretsiz olarak çevrimiçi dil kursu alma şansı olacaktır. OLS sınav linki öğrencinin mail adresine gönderilmektedir.

 • Hareketlilik Sırasında

Hareketlilik sırasında, öğrenci Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması üzerinde göstererek stajıyla ilgili görev ve sorumluluk değişikliği yapabilir. Değişiklik yapacak olan öğrencilerin Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü ve Erasmus+ Birim Koordinatörüne bildirim yapmaları gerekmektedir.

Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılan öğrenciler, hareketlilik süresini 12 aya (kurallar dahilinde) kadar uzatabilirler. Bunun için Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne hitaben staj hareketliliğini uzatma talebine dair dilekçe yazılması gerekmektedir. Uzatma talebi değerlendirilip olumlu sonuçlandığı takdirde staj yapılan kurumdan onay alınması ve bu onayın Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Üniversitemize tahsis edilen hibenin kalması halinde öğrenci uzatma süresince de hibelendirilir. Uzatma için hibe olmaması halinde öğrenci Erasmus+ programının tüm yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla “0 hibeli” olarak Erasmus+ faaliyetini uzatabilir.

Hareketlilik Sonrası 

 • Staj Katılım Sertifikası (Traineeship Certificate/After Mobility)
 • Pasaport Fotokopisi (giriş çıkış tarihlerinizi gösteren mühürlü kısmın fotokopisi)
 • Çevrimiçi AB Anketi

Katılım Sertifikanızda yer alan stajınızın bitiş tarihinde e-posta adresinize hareketlilik dönemine ilişkin AB Anketi gönderilecektir.

 • 2. Çevrimiçi Dil Sınavı (OLS/Online Linguistic Support)

 

 

Hibe: 

Hibe tahsisleri yıldan yıla değişiklik göstermektedir. AB üyesi ülkeler yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre 3 farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için farklı hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

Erasmus+ kapsamında hareketlik gerçekleştirecek öğrencilere tahsis edilecek bireysel hibe desteği miktarları tablosu:

 

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

Erasmus+ Programı kapsamında hareketliliğe hibeli olarak katılmaya hak kazanan öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrenciler vizelerini aldıktan sonra gitmesi öngörülen süreye göre hesaplanan toplam hibelerinin %70’lik kısmı açacakları EURO hesaplarına yatırılmaktadır. İkinci taksit ise öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan sonra misafir olunan kurumdan alacak oldukları katılım sertifikası göre yapılmaktadır. Vizesini almayan öğrenciye haraketlilik hibesi ödenmez.

Sorumluluklarını yerine getirmeyen, hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta yapılan ödemenin iadesi alınır.

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz (“0 hibeli”) öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz (“0 hibeli”) öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

 

Feragat Teyit Durumu:

Erasmus+ Programından faydalanmaya hak kazanmış olup, bu haklarından puan kesintisi olmadan  feragat etmek isteyen öğrencilerimiz Erasmus sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden en geç 7 (yedi) gün içinde “Erasmus+ Katılım İptali Dilekçesini” doldurarak Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.