Giden Öğrenci

Üniversitemiz öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki üniversitelerle imzalayacağımız anlaşmalar kapsamında ve kontenjanlarımız dahilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını yurtdışında geçirebilecektir. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımızda eğitim gören öğrencilerimiz Erasmus+ programından yararlanabilecekledir.

Öğrenim hareketliliği faaliyeti, Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Öğrenciler eğitim görmek istedikleri üniversiteyi seçtikten sonra Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü hareketliliğe katılacak olan öğrencilerin bilgilerini misafir olacakları kuruma iletmektedir. Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü başvuru ile ilgili gerekli prosedürleri ve bilgilendirmeleri öğrencilere ile e-posta yoluyla paylaşmaktadır. Bilgilendirme sonrası öğrenciler son başvuru tarihlerini ve gerekli belgeleri göz önünde bulundurarak misafir olacakları üniversiteye başvurusunu eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin, Hareketlilik Öncesi, Hareketlilik Sırasında ve Hareketlilik Sonrası olmak üzere izlemesi gereken üç aşamalı süreç bulunmaktadır:

Hareketlilik Öncesi Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gereken belgeler

Öğrenim anlaşması (Online Learning Agreement/OLA):

OLA, öğrencinin misafir olacağı kurumda alacağı dersleri ve üniversitemizde karşılık gelen dersleri içeren belgedir. Öğrenci tarafından, misafir olunacak kurum ve İstanbul Galata Üniversitesi Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri tarafından çevrimiçi olarak tamamlanması beklenmektedir. AB Kriterlerine göre bir Erasmus+ Değişim öğrencisinin 1 yarıyıl için alması hedeflenen ders yükü 30 AKTS’ dir. Tün gerekli imzaların tamamlanması öğrencinin sorumluluğundadır.

Online Learning Agreement (OLA) sunumu için tıklayınız.

 

● Karşı kurumdan alınan Kabul Belgesi

Karşı kurumun başvuru sürecinde istendiği tüm belgeleri eksiksiz tamamlandıktan sonra tarafınıza imzalı ve mühürlü kabul belgesi gönderilmektedir. Kabul belgeniz gelir gelmez Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne iletmelisiniz.

● Euro Hesap Bilgileri

Hareketliliğe hibeli olarak katılacak olan öğrenciler hibelerini almak için Euro hesabı açtırmalı ve hesap bilgilerini Erasmus+ Ofisi Koordinatörlüğü’ne iletmelidirler. Hibesiz (“0 hibeli”) gidecek olan öğrencilerin EURO hesabı açtırma zorunluluğu bulunmamaktadır ancak daha sonra hibe çıkma ihtimaline karşı hesap açtırmaları tavsiye edilmektedir.

● Vize fotokopisi

Öğrencilerin kabul belgesi gelir gelmez Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü öğrenciye konsolosluk yazısı (öğrencinin Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılımını teyit eden, öğrenci hibe alacak ise, hibe miktarı, gideceği üniversite bilgilerini içeren bir belge) hazırlamaktadır. Öğrenci konsolosluk yazısını alır almaz gideceği ülkenin konsolosluğu ile iletişime geçerek randevu almalı ve vize başvurusunda bulunmalıdır. Öğrenci vizesini aldıktan sonra vize sayfasının bir fotokopisini Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür. Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü öğrencilerin vize müracaatı sırasında konsolosluklar üzerinde herhangi bir yetki sahibi değildir.

Hibe Sözleşmesi

Hibe Sözleşmesi, öğrenci ve İstanbul Galata Üniversitesi tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve öğrencinin alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir. Öğrenci yukarıda bahsi geçen bütün evrakları eksiksiz olarak tamamladığı gün Hibe Sözleşmesini iki nüsha halinde Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’nde imzalayacaktır.

Hareketlilikten hibesiz faydalanacak olan öğrenciler “0 hibeli” sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

● 1. Çevrimiçi Dil Sınavı (OLS/Online Linguistic Support):

OLS, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması kapsamında katılımcının, okuma, yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden İngilizce sınav olmaları gerekmektedir. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. İlk OLS’den sonra, ortaya çıkacak seviyeye göre öğrencinin ücretsiz olarak çevrimiçi dil kursu alma şansı olacaktır. OLS sınav linki öğrencinin e-posta adresine gönderilmektedir.

● Pasaport fotokopisi

● Yurtdışı Eğitim Genel Sağlık Sigortası

Erasmus+ Programına katılan tüm öğrencilerin gidecekleri ülkedeki sağlık kurumlarında alacakları tedavileri karşılayacak sağlık sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. Staj Hareketliliği öğrencileri için ise Sorumluluk ve Kaza Sigortaları yaptırmaları zorunludur.

Öğrenim HareketliliğiStaj Hareketliliği
Sağlık SigortasıZORUNLUZORUNLU
Sorumluluk SigortasıZORUNLU DEĞİLZORUNLU
Kaza SigortasıZORUNLU DEĞİLZORUNLU

Zorunlu sağlık sigortasını iki şekilde yaptırabilirsiniz:

 

1) SGK

Anlaşmalı ülkeler ve sağlık sigortası: Türkiye’nin bazı ülkelerle Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunmaktadır. SGK anlaşmalarının içerikleri her ülke için farklı olabilmektedir. Sağlık sigortasını da kapsayan anlaşmalı ülkelerde, öğrenciler eğitim için bulundukları sürede de SGK haklarında bir kesinti olmaksızın gittikleri ülkede sağlık sigortasından yararlanabilmektedirler. Öğrencinin bu hakkından yararlanabilmesi için SGK’dan her ülke için farklı bir kodu olan bir belge alması gerekmektedir

Sağlık sigortasından yararlanmak için izlemeniz gereken prosedürü bağlı bulunduğunuz SGK şubesinden öğreniniz.

2) Özel Sağlık Sigortası

Öğrenciler gidecekleri ülke için SGK anlaşması bulunmuyorsa, kalacağı sürenin tümünü kapsayan ve yurtdışında da sağlık giderlerini karşılayacak özel sağlık sigortası yaptırmak zorunda.

Yaptırılacak olan sigorta poliçenin:

● Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası olduğuna.

● Ayakta ve yatarak tüm tedavileri karşıladığına.

● Yurt dışındaki tüm eğitim sürenizi kapsadığına.

● En az 30.000 Euro’luk teminat.

Belirten ibareleri olduğundan emin olunmalı. Aksi takdirde sigorta poliçesi kabul edilmeyecektir. Sigorta poliçenin fotokopisi Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.

Hareketlilik Sırasında

Hareketlilik sırasında ders açılmaması, ders çakışması veya başka nedenlerle ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin ders değişikliklerini İstanbul Galata Üniversitesi’ndeki Erasmus+ Bölüm Koordinatöründen gerekli onayları aldıktan ve misafir olacağı kurumda dersler başladıktan sonra en geç 30 (otuz) gün içinde OLA (Online Learning Agreement) sisteminize giriş yaparak changes to Learning agreement kısmından tamamlamanız gerekmektedir.

Hareketliliğe güz döneminde katılacak öğrenciler bahar dönemine uzatma talebinde bulunabilirler. Bunun için Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğüne hitaben dönem uzatma talebine dair dilekçe yazılması gerekmektedir. Dönem uzatma talebi değerlendirilip olumlu sonuçlandığı takdirde misafir olunan kurumdan onay alınması ve bu onayın Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Üniversitemize tahsis edilen hibenin kalması halinde öğrenci 2. dönem uzatma süresince de hibelendirilir. Uzatma için hibe olmaması halinde öğrenci Erasmus+ programının tüm yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla “0 hibeli” olarak Erasmus+ faaliyetini uzatabilir.

Hareketlilik Sonrası

Eğitim süreleri sona eren öğrenciler aşağıda ki evrakları tamamlamak zorundadır;

● Öğrenim Katılım Sertifikası

Hareketlilik döneminin teyit edilmiş başlama ve bitiş tarihlerini içerir.

● Çevrimiçi AB Anketi

Katılım Sertifikanızda yer alan faaliyetinizin bitiş tarihinizde e-posta adresinize hareketlilik dönemine ilişkin AB Anketi gönderilecektir.

● Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi (transkript, transcipt of records (ToR)

● 2. Çevrimiçi Dil Sınavı (OLS/Online Linguistic Support)

Hibe;

AB üyesi ülkeler yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre 3 farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için farklı hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

Erasmus+ kapsamında hareketlik gerçekleştirecek öğrencilere tahsis edilecek bireysel hibe desteği miktarları tablosu:

Ülke gruplarıMisafir Olunacak ÜlkeAylık Hibe Öğrenim (Avro)Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup ÜlkelerAlmanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan600750
3. Grup ÜlkelerBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye450600

Erasmus+ Programı kapsamında hareketliliğe hibeli olarak katılmaya hak kazanan öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrenciler vizelerini aldıktan sonra gitmesi öngörülen süreye göre hesaplanan toplam hibelerinin %70’lik kısmı açacakları EURO hesaplarına yatırılmaktadır. İkinci taksit ise öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan sonra misafir olunan kurumdan alacak oldukları katılım sertifikası ve transkriptine (TOR) göre yapılmaktadır. Vizesini almayan öğrenciye haraketlilik hibesi ödenmez.

Sorumluluklarını yerine getirmeyen, hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta yapılan ödemenin iadesi alınır.

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz (“0 hibeli”) öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz (“0 hibeli”) öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

 

Feragat Teyit Durumu:

Erasmus+ Programından faydalanmaya hak kazanmış olup, bu haklarından puan kesintisi olmadan feragat etmek isteyen öğrencilerimiz Erasmus sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden en geç 7 (yedi) gün içinde “Erasmus+ Katılım İptali Dilekçesini” doldurarak Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.