Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

Personel Ders Verme Hareketliliği

Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Staff Mobility for Staff Training (STT)

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir: 

 1. Personel Ders Verme Hareketliliği – Staff Mobility for Teaching Assignments (STA) 
 1. Personel Eğitim Alma Hareketliliği – Staff Mobility for Staff Training (STT) 

Personel Ders Verme Hareketliliği 

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 1. Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında başvuru yapacak olan personel, İstanbul Galata Üniversitesi ve ders verme faaliyeti gerçekleştirmesi planlanan üniversite ile anlaşması olup olmadığını kontrol etmeli. Anlaşma yok ise hareketlikten faydalanamaz. Son başvuru tarihinden önce karşı üniversite ile iletişime geçerek planlanan ziyaret ile ilgili ön bir görüşme yapması ve davet mektubu alması gerekmektedir.
 2. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir hareketlilik anlaşması (Mobility Agreement for Teaching)olması (Hareketlilik anlaşması taraflarca imzalanmış olup, gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir).
 3. Gidilecek olan işletmenin personelin çalışma alanı mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır.
 4. Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde akademik ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak, bilgi paylaşımını ve ortak projeler üretimini artırarak eğitim alması sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 1. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında başvuru yapacak olan personel, anlaşmalı olunan üniversitelerin dışında bir üniversiteye hareketlilik gerçekleştirecekse, bu kapsamda anlaşma yapılmasına gerek yoktur; ancak personelin son başvuru tarihinden önce karşı üniversite ile iletişime geçerek planlanan ziyaret ile ilgili ön bir görüşme yapması ve davet mektubu alması gerekmektedir
 2. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir hareketlilik anlaşması (Mobility Agreement for Training)olması (Hareketlilik anlaşması taraflarca imzalanmış olup, gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir).
 3. Gidilecek olan işletmenin personelin çalışma alanı mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır.
 4. Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

* Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Değerlendirme ve Seçim Sürecine İlişkin Temel İlkeler


“Seçim işlemi, başvuruda bulunan personel arasından, Avrupa Komisyonu ve Merkezin belirlediği kurallar ve öncelikler çerçevesinde, yükseköğretim kurumunca belirlenecek ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Yükseköğretim kurumu, hareketlilikten faydalanacak personelin seçiminin tarafsız bir şekilde yapılmasını, şeffaflık ve adaletin gözetilmesini sağlamakla ve gerektiğinde seçim sürecine ait her türlü belgeyi sunabilecek şekilde belgelendirme yapmakla yükümlüdür.” 

Uygunluk Değerlendirmesi

 • Hareketliliğe dahil olacak iki ülkeden en az birinin AB üye ülkesi olması gerekir.
 • Hareketlilikten faydalanmak isteyen personelin başvuru sırasında el kitabında asgari şartların dikkate alınması suretiyle hazırlanan bir öğretim/eğitim programı sunmuş olması gerekmektedir.
 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
 • Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.

Personel Değerlendirme Kriterleri için lütfen tıklayınız. (ektedir fakat senato veya rektörlük kararı olması şarttır)

 

Gerekli Belgeler

Erasmus Personel Hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan personel için gerekli belgeler:

 

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği

 

Hareketlilikten Önce;

 

 • Başvuru Formu
 • Ders Verme Programı (Mobility Agreement for Teaching)
 • Davet Mektubu
 • Euro hesap cüzdan fotokopisi

Hareketliliğe hibeli olarak katılacak olan personelin hibelerini almak için Euro hesabı açtırmalıdır.

 • Pasaport fotokopisi
 • Vize fotokopisi

Hareketliliğiniz gerçekleştirecek kurumdan alınan davet mektubunuza istinaden Erasmus+ Ofisi Koordinatörlüğü tarafından konsolosluk yazısı (Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine katılımını teyit eden, personel hibe alacak ise, hibe miktarı, gideceği üniversite bilgilerini içeren bir belge) hazırlamaktadır. Konsolosluk yazısını alır almaz gideceği ülkenin konsolosluğu ile iletişime geçerek randevu almalı ve vize başvurusunda bulunmalıdır. Vizesini aldıktan sonra vize sayfasının bir fotokopisini Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir. Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü öğrencilerin vize müracaatı sırasında konsolosluklar üzerinde herhangi bir yetki sahibi değildir.

*Yeşil Pasaport sahibi olan personelin vizesiz hareketlilikten faydalanabilirler. 

 • Hibe Sözleşmesi

Hibe Sözleşmesi, Personel ve İstanbul Galata Üniversitesi tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve personelin alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir. 

 

Hareketlilikten sonra;

 

 • Katılım Sertifikası

 

Hareketliliğin başlama ve bitiş tarihlerini içerir.

 

 

 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfaları)
 • Çevrimiçi AB Anketi

Katılım Sertifikanızda yer alan faaliyetinizin bitiş tarihinizde e-posta adresinize hareketlilik dönemine ilişkin AB Anketi gönderilecektir.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

 

Hareketlilikten Önce;

 

 • Başvuru Formu
 • Eğitim Alma Programı (Mobility Agreement for Training)
 • Davet Mektubu
 • Euro hesap cüzdan fotokopisi

Hareketliliğe hibeli olarak katılacak olan personelin hibelerini almak için Euro hesabı açtırmalıdır.

 • Pasaport fotokopisi
 •  Vize fotokopisi

Hareketliliğiniz gerçekleştirecek kurumdan alınan davet mektubunuza istinaden Erasmus+ Ofisi Koordinatörlüğü tarafından konsolosluk yazısı (Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğine katılımını teyit eden, personel hibe alacak ise, hibe miktarı, gideceği üniversite bilgilerini içeren bir belge) hazırlamaktadır. Konsolosluk yazısını alır almaz gideceği ülkenin konsolosluğu ile iletişime geçerek randevu almalı ve vize başvurusunda bulunmalıdır. Vizesini aldıktan sonra vize sayfasının bir fotokopisini Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir. Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü öğrencilerin vize müracaatı sırasında konsolosluklar üzerinde herhangi bir yetki sahibi değildir.

*Yeşil Pasaport sahibi olan personelin vizesiz hareketlilikten faydalanabilirler. 

 • Hibe Sözleşmesi

Hibe Sözleşmesi, Personel ve İstanbul Galata Üniversitesi tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve personelin alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir. 

Hareketlilikten Sonra;

 

 • Katılım Sertifikası

 

Hareketliliğin başlama ve bitiş tarihlerini içerir.

 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfaları)
 • Çevrimiçi AB Anketi

Katılım Sertifikanızda yer alan faaliyetinizin bitiş tarihinizde e-posta adresinize hareketlilik dönemine ilişkin AB Anketi gönderilecektir.

Hibe

Genel Bilgiler

 • Faaliyetin gerçekleşmediği ya da öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında akademik yararlanıcının en az 8 saat ders verdiği ve/veya idari ve teknik personelin en az 8 saat faaliyette bulunduğu açıkça görünmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Hibe ödemesi iki taksitte yapılır.  Erasmus hibesinin %70’i gitmeden önce, kalan %30’u ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan ve hareketlilik sonrası belgeler teslim edildikten sonra Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır. Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve 2 günden fazla olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılır.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 • Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 KM arası

23 €

100 – 499 KM arası

180 €

210

500 – 1999 KM arası

275 €

320

2000- 2999 KM arası

360 €

410

3000 – 3999 KM arası

530 €

610

4000 – 7999 KM arası

820 €

8000 KM ve üzeri

1500 €

 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

 

162

 

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

144

 

3. Grup Ülkeler

 

 

 

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

 

 

126

 

*Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. Ayrıca, planlanandan eksik gerçekleşen ya da uygun olmayan faaliyetlere ilişkin olarak da hibe kesintisi yapılır.