Erasmus+ Programı Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler, 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olarak eğitim görebilmekteler.

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır.

  • Yurtdışı deneyimi
  • Farklı kültürlü ortamda ders işleme
  • Değişik kültürleri tanıma
  • Kendi kültürünü tanıtma
  • Yeni uluslararası arkadaşlar edinme
  • Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar
  • Farklı bir üniversitede öğrenci olabilme
  • Yabancı dili geliştirme/ Özgüveni artırma
  •  

Evet, yararlanabilirsiniz. Erasmus+ 2014-2020 döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ 2021-2027 döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez.

Erasmus+ Öğenim veya Staj Hareketliliklerinin başvuru tarihleri ve şartları her yıl web sayfamızda ilan edilecektir. Yeni dönem kapsamında öğrencilerin seçiminde taban puan olarak lisans ve ön lisans için 2.20/4, yüksek lisans ve doktora için 2,5/4 ağırlıklı not ortalamasının olması gerekmektedir.

Not ortalamasına ilişkin standartlar Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği Program yürütücüleri tarafından belirlenmiş olup istenen not ortalaması başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrenci, tek bir Anadalından başvuru yapabilir. Yandal Programına kayıtlı olan öğrenci sadece Anadalından başvuru yapabilir.

Bölümünüzün/fakültenizin Erasmus İkili Anlaşması yok ise başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Erasmus bölüm/fakülte koordinatörünüz ile irtibata geçiniz.

Hayır, İkili anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya Erasmus+ Ofisi Koordinatörlüğü yapar.

Erasmus+ hareketliliği kapsamında yalnızca öğrenim üniversitelerin anlaşmalı oldukları  yurtdışındaki ortak üniversitelere gidilebilmektedir. Ancak gitmek istediğiniz üniversiteyle ikili anlaşma bulunmuyorsa, üniversite bilgilerini Erasmus+ Ofis Koordinatörlüğü’ne bildirmeniz halinde, istediğiniz ülke/üniversiteleriyle ikili anlaşma yapılmasını sağlayabiliriz.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketlilikleri için en az 2 ay en fazla 12 ay olabilir.

Erasmus+ ile yurtdışında eğitim alma hakkı elde eden öğrencilerin alacakları aylık Erasmus+ hibeleri ilgili akademik yıl başlamadan önce Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir. İlgili hibe miktarları başvuru döneminde her akademik yıl ilan edilmektedir. Ayrıca her katılımcı için hibe tutarı hareketlilik gerçekleştirdiği gün sayısına göre de değişiklik göstermektedir.

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Bunun dışında herhangi bir hibe/ödeme yapılmamaktadır.

Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite tarafından öğrencinin Erasmus+ öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren konsolosluk yazının vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir.

Konaklama seçenekleri gidilen ülke ve üniversiteye göre değişir. Erasmus öğrenim dönemim için kalacak yeri ayarlamak için, misafir olunacak üniversite uluslararası öğrenciler için konaklama sağlamak zorunda değildir, ancak birçoğu, öğrencilerin zamanında başvurmaları durumunda yurt odası ayırır ve kampüs dışında konaklama konusunda bilgi verir. Karşı kurumun Uluslararası Ofis Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

Evet. Kendi üniversitenize öğrenci öğrenim ücretini var ise ödemek zorundasınız. Ancak ders seçemezsiniz.

Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta, indirimli ulaşım ücreti, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.